Kiçik Akademiya

28 May-Respublika Gününə həsr edilmiş "Kiçik Akademiya" üzvləri arasında intellektual yarış keçirilib28 May-Respublika Gününə həsr edilmiş "Kiçik Akademiya" üzvləri arasında intellektual yarış təşkil etmək məqsədilə ilkin olaraq məktəb rəhbərliyi tərəfindən "Kiçik Akademiya" üzvlərinin iştirakı ilə online videokonfrans təşkil edildi. Konfransda yarışın təşkil olma forması, məqsədi haqqında üzvlər təlimatlandırıldı, müvafiq tövsiyələr verildi. Daha sonra Microsoft Forms platformasında müvafiq fənlər üzrə təşkil olunmuş sualları 30 dəq ərzində 6, 7 və 8-ci sinif şagirdləri cavablandırdılar. Suallara daha çox doğru və tez cavab verən şagirdlər müvafiq yerlərə layiq görüldü.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya"nın fəaliyyəti davam edirFevralın 28-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Hidayət Həsənovun rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə Azərbaycan dili-ədəbiyyat bölməsi üzrə təqdimatların nümayişi oldu.  Şagirdlər müvafiq mövzular üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

"Kİçik Akademiya"nın fəaliyyəti davam edir  "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə ingilis dili bölməsi üzrə “Kiçik Akademiya”nın üzvlərinin təqdimatları nümayişi oldu. Şagirdlər "İnteresting places in the world", "Digital computers", "The bloody pasage of our history", "The wisdom politic of Azerbaijan", "William Shakespeare", "Healthy food" mövzuları üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, müzakirələr aparıldı. 

Ətraflı

"Kiçik Akademiya"nın fəaliyyəti davam edirDekabrın 11-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə riyaziyyat-informatika bölməsi üzrə riyaziyyat təqdimatlarının nümayişi oldu. Mövzular üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

“KİÇİK TƏDQİQATÇILAR” MÜSABİQƏSİNİN MƏKTƏBDAXİLİ MƏRHƏLƏSİNİN YEKUNU KEÇİRİLİBQeyd edək ki, II-IV sinif şagirdlərinin iştirakı ilə təşkil olunan müsabiqənin məktəbdaxili mərhələsində komandalar onlara təqdim olunmuş mövzulardan birini seçməklə tədqiqat işi aparmışdır. Müvafiq mövzular üzrə tədqiqat işi hazırlayan şagirdlərin təqdimatları dinləndi və yekunda qalib gələn şagirdlərdən ibarət komanda yaradıldı. Seçilmiş komandanın tədqiqat işləri müsabiqənin növbəti mərhələsində dinlənəcək. Müsabiqənin əsas məqsədi ibtidai sinif şagirdlərində tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək, elmi-tədqiqat fəaliyyətinə meyilli olan istedadlı şagirdləri vaxtında aşkara çıxarmaq, onların gələcəkdə “Kiçik Akademiya”larda, elmi cəmiyyətlərdə, intellektual klub və dərnəklərdə təmsil olunmasını təmin etməkdir. Həmçinin tədqiqatçılıq bacarığı ilə fərqlənən şagirdlərdə məruzə ilə çıxış etmək, referatlar hazırlamaq, birgə layihələrdə iştirak etmək vərdişlərinin formalaşdırılmasına əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya" üzvləri arasında tədqiqatçılıq müsabiqəsinin məktəbdaxili mərhələsi"Kiçik Akademiya" istedadlı şagirdlərin aşkarlanaraq üzə çıxarılmasında önəmli rol oynayır. Elmi-tədqiqat fəaliyyətinə meyilli olan istedadlı şagirdləri vaxtında aşkara çıxarmaq, mövcud yaradıcılıq potensialları nəzərə alınmaqla onların gələcək peşə istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, şagirdlərdə elmi yaradıcılığa maraq oyatmaq, onların tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək, şagirdlərdə elmi dünyagörünüşünü formalaşdırmaq istiqamətində sistemli iş aparmaq "Kiçik Akademiya"nın əsas vəzifəsidir. Şagirdlərin elmi axtarışlara sövq edilməsi, onların müasir tədqiqat metodlarına yiyələnməsi, bu sahədəki fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması, elmi-tədqiqat fəaliyyətinə meyilli olan istedadlı şagirdlərin vaxtında aşkara çıxarılması məqsədilə dekabrın 2-də "Kiçik Akademiya" üzvləri arasında tədqiqatçılıq müsabiqəsinin məktəbdaxili mərhələsi keçirildi. Məktəbin 9"B" sinif şagirdi İbrahimova Tünzalə Nəsimi qızının "Plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsiri" istiqamətində tədqiqat işi nümayiş olundu. Müvafiq mövzular üzrə şagirdlərin tədqiqat işlərinin məktəbdaxili mərhələsi davam edir.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya"nın fizika bölmə üzvlərinin təcrübə işləriOktyabrın 25-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə fizika müəllimləri Səbikə Mustafayeva və Gülər Feyziyevanın rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın fizika bölmə üzvləri Atmosfer təzyiqi, Arximed qüvvəsi, İstilikvermənin növləri və Paskal qanununa aid təcrübə işləri apardılar.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya" nın 2019/2020-ci tədris ilində ilk iclasıSentyabrın 20-də "Kiçik Akademiya"nın 2019/2020-ci tədris ili üçün fəaliyyət planı təsdiq edildi, qarşıda duran vəzifələr müzakirə olundu. Kiçik Akademiyanın prezidenti Əliyev Elşad Xanbala oğlu bölmə rəhbərlərinin üzvlərlə birlikdə aparacaqları elmi tətqiqatlardan danışdı. "Kiçik Akademiya"nın bu tədris ilində yeni yaradılan "İncəsənət" bölməsinin şagirdlərin bədii və estetik inkişafında mühim rol oynayacağını vurğuladı. Həmçinin şagirdlərdə fənlərə olan marağın stimullaşması prosesinin daha da surətləndiyi qeyd olundu.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya"nın Azərbaycan dili-ədəbiyyat və informatika bölmə üzvlərinin təqdimatları müzakirə edildi  İyunun 7-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Hidayət Həsənov və informatika müəllimi Ayşən Orucovanın rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə Azərbaycan dili-ədəbiyyat və informatika bölməsi üzrə təqdimatların nümayişi oldu. Şagirdlər müvafiq mövzular üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya"nın riyaziyyat-fizika bölmə üzvlərinin təqdimatları müzakirə edilirMayın 24-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə riyaziyyat müəllimi Aynur Zeynalova və fizika müəllimi Səbikə Mustafayevanın rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə riyaziyyat və fizika bölməsi üzrə təqdimatların nümayişi oldu. Şagirdlər "Pi ədədi", "Fibonaççi ədədləri", "Anti-maddə ", "Alternativ enerji maddələri", "Bermud üçbucağı" kimi mövzular üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya" üzvlərinin ingilis dili bölməsi üzrə elmi işləri müzakirə edilirMayın 21-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə ingilis dili müəllimi Sevinc Heydərovanın rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə ingilis dili bölməsi üzrə təqdimatların nümayişi oldu. Şagirdlər müvafiq mövzular üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya" üzvlərinin elmi işləri müzakirə edilir Mayın 13-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə bilogiya müəllimi Elşad Əliyev və kimya müəllimi İlhamə Şıxıyevanın rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə biologiya və kimya bölməsi üzrə təqdimatların nümayişi oldu. Şagirdlər müvafiq mövzular üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu. Müvafiq mövzular üzrə müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

"Kiçik Akademiya"nın fəaliyyəti davam edirMayın 8-də "Kiçik Akademiya”nın fəaliyyəti çərçivəsində şagirdlərin elmi potensialını üzə çıxartmaq, yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərmək, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirmək, onlarda yaradıcılığa maraq, tədqiqatçılıq bacarıqları və elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, yerli və beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq məqsədilə fizika müəllimi Səbikə Mustafayevinin rəhbərliyi altında “Kiçik Akademiya”nın üzvləri ilə fizika bölməsi üzrə təqdimatların nümayişi oldu.  Şagirdlər "Nanotexnologiya", "Kainatın yaranması" və "Qara dəlik" mövzuları üzrə məruzələr etdilər, təqdimatlar nümayiş olundu, maraqlı müzakirələr aparıldı.

Ətraflı

“Kiçik Akademiya” nın təsis edilməsi ilə bağlı təşkilatı işlərin başa çatdırılmasına dair iclas keçirildi.  Yaradıcılıq və elmi-tədqiqat işlərinə meyil və maraq göstərən, bu sahədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı şagirdlərin aşkarlanması və onlarda elmi dünyagörünüşünün formalaşdırılması istiqamətində “Kiçik Akademiya”nın təsis edilməsi ilə bağlı təşkilatı işlərin başa çatdırılmasına dair iclas keçirildi. İclasda ”Kiçik Akademiya”nın təsis edilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan məqsəd və vəzifələr haqqında söhbət aparıldı.

Ətraflı
HAQQIMIZDA

            Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 63 ünvan...

BİZİM FƏXRLƏRİMİZ

Mövlanə Nuruzadə Pünhan

Araz Abdullasoy Zakir

HAQQIMIZDA

            Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 63 ünvan...

BİZİM FƏXRLƏRİMİZ

Mövlanə Nuruzadə Pünhan

Araz Abdullasoy Zakir

  • h.a
  • i.a
  • fond
  • bakuedu
  • virtual_qarabaq
  • virtual_qarabaq
  • kurrikulum
  • MƏNİM MƏKTƏBİM