Pifaqor üçlüklərində qanunauyğunluqlar.

Pifaqor üçlüklərinə aid qaydalar: 1. Düzbucaqlı üçbucağın bütün tərəfləri cüt ola bilər. 2. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən yalnız biri tək ola bilər. 3. Düzbucaqlı üçbucağın bütün tərəfləri tək ola bilməz. 4. Düzbucaqlı üçbucağın bütün tərəfləri sadə ədəd ola bilməz. Verilənin tək və ya cüt olmasına görə qanunauyğunluq. Verilənin ən kiçik katet olması və a≥3 olmaq şərtilə; Tək ədəd olduqda, Digər katet: (a^2-1)/2 Hipotenuz:(a^2+1)/2, Cüt ədəd olduqda, Digər katet:(a/2)^2-1 Hipotenuz:(a/2)^2+1 düsturu ilə hesablanır. Sadə ədədlər və Pifaqor üçlükləri arasındakı qanunauyğunluq. Ən kiçik katetin uzunluğunun kvadratı digər katet və hipotenuzun ardıcıl ədədlər olmaq şərtilə, bu tərəflərin cəminə bərabərdir: 5, 12, 13 Pifaqor üçlüklərində 25=12+12.
  • h.a
  • i.a
  • fond
  • bakuedu
  • virtual_qarabaq
  • virtual_qarabaq
  • kurrikulum
  • MƏNİM MƏKTƏBİM
  • Azərbaycan müəllimi qəzeti
  • Sabahın alimləri layihəsi